Creperia Esquitx ha creat aquesta pàgina web amb caràcter informatiu. Accedir i fer ús d’aquesta pàgina implica el coneixement i l’acceptació dels termes i condicions següents:

1. Titularitat

El nom del domini està enregistrat a favor de Creperia Esquitx. El telèfon de contacte és: 977 341 403, i el correu electrònic: info@creperiaesquitx.com.

2. Propietat intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i del seu disseny són propietat de Creperia Esquitx, així com les marques, identificacions, noms i signes distintius propis que hi consten.

3. Contingut

Creperia Esquitx no és responsable de l’ús per altres dels continguts d’aquesta pàgina web, ni dels continguts als quals s’hi pugui accedir des dels vincles d’aquesta pàgina web. Els continguts tenen un caràcter estrictament informatiu. Si els continguts relacionats no tinguessin una finalitat estrictament informativa, amb la possibilitat que es vulnerin drets, béns o s’infringeixi la legislació vigent, tan aviat com es tingui constància es suprimiran o bloquejaran.

Creperia Esquitx tampoc no és responsable del possible perjudici tècnic que es derivi de l’accés a aquesta pàgina web i/o a les adreces i arxius relacionats.

4. Manteniment

Creperia Esquitx es reserva el dret de gestionar la informació d’aquesta pàgina web i la seva presentació, sense previ avís i sense cap responsabilitat pels canvis efectuats.

5. Tractament de dades

Quan l’usuari d’aquesta pàgina web facilita les dades personals mitjançant un formulari, autoritza el tractament automatitzat per a la finalitat que s’hi indiqui a Creperia Esquitx. Creperia Esquitx incorpora les dades facilitades en un fitxer de la seva titularitat, comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. Creperia Esquitx no cedeix o comunica les dades personals a tercers sense consentiment de l’usuari. L’usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades comunicant-ho per escrit a Creperia Esquitx.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris que es derivin de la prestació dels serveis d’aquesta pàgina web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.